Заказать звонок
(044) 227-79-72
Киев, ул. Верхний Вал 62
(096) 628-20-25
10%

ДОНАТИМО
на ЗСУ
Главная » Новини » Порушення членами комітету з конкурсних торгів норм Закону України

Порушення членами комітету з конкурсних торгів норм Закону України

Непоодинокі випадки, коли посадові особи контролюючих органів, при перевірці Замовників торгів на предмет дотримання ними вимог діючого законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти виявляють порушення членами комітету конкурсних торгів (надалі – Комітет) норм Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 916 від 26.07.2010 року (надалі – Типове положення) передбачає персональну відповідальність:

– голови комітету за виконання покладених на комітет функцій;

– членів комітету за прийняті ними рішення;

– секретаря та голови комітету за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з питань закупівель.

Разом з тим, необхідно розмежовувати види відповідальності учасників комітету з конкурсних торгів.

Пункти 2.3, 5.3 Типового положення зазначають, що голова комітету з конкурсних торгів здійснює керівництво та організовує роботу комітету, а також та персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

Ураховуючи той факт, що голова комітету не приймає одноособово жодних рішень, окрім організаційних, тобто безпосередньо не здійснює розкриття, аналіз пропозицій конкурсних торгів, закономірним є висновок, що він відповідає за законність процедури в цілому, несе обов’язок контролювати законність дій його підлеглих при проведенні закупівлі товарів, робіт або послуг за бюджетні кошти, в той час як інші учасники комітету відповідають лише за прийняті ними рішення.

Тобто голова комітету слідкує за дотриманням комітетом норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» при проведенні процедур закупівлі.

За порушення законодавства про здійснення закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти наступає відповідальність передбачена статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор нагадує, що стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за:

– здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом процедур;

– застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі оформлення документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), що міститься у документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації);

– неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури;

– непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом.

Санкція за цією статтею передбачає штраф у розмірі від 11 900 грн. до 17 000 грн., при повторному вчиненні правопорушення протягом року – штраф у розмірі від 17 000 грн. до 25 500 грн.

Таким чином, у разі виявлення контролюючими органами факту порушення вимог діючого законодавства про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти, що був допущений комітетом з конкурсних торгів, адміністративну відповідальність за такі порушення несе саме голова комітету.

В той же час, Типовим положенням передбачається відповідальність членів комітету за прийняті ними рішення, у разі, якщо прийняте членом комітету рішення суперечить нормам чинного законодавства, до такого працівника може бути застосоване дисциплінарне стягнення, у вигляді догани або звільнення, за невиконання або неналежне виконання ним своїх посадових обов’язків, крім того керівник підприємства, установи, організації може позбавити такого працівника премії або виключити з резерву кандидатів на вищу за градацією посаду.

При цьому потрібно пам’ятати, що наказ про накладення дисциплінарного стягнення, про позбавлення премії, виключення з резерву кандидатів на вищу за градацією посаду повинен бути нормативно обґрунтований, в тому числі, повинен містити підстави для видачі відповідного наказу, та може бути оскаржений в судовому порядку.

В окремих випадках, коли внаслідок протиправних діянь (дій або бездіяльності) члена комітету з конкурсних торгів була нанесена шкода замовнику, такий член комітету має нести цивільно-правову відповідальність (в тому числі, відшкодувати завдані ним збитки).

Що стосується секретаря комітету з конкурсних торгів, то він лише солідарно відповідає за повноту та достовірність інформації, що публікується в ІБ «Вісник державних закупівель» та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України – www.tender.me.gov.ua

Так само, як і до члена комітету, до секретаря та голови комітету, у разі порушення ними вимог законодавства щодо публікації інформації під час здійснення закупівлі можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення.

У разі завдання секретарем комітету майнової шкоди підприємству, організації, установі де він працює, останній може бути притягнутий до цивільно-правової відповідальності за свої дії.

Особливістю цивільно-правової відповідальності секретаря комітету є те, що він відповідає за завдану шкоду лише солідарно із головою комітету конкурсних торгів.

Ураховуючи той факт, що замовники це державні або комунальні підприємства, установи, організації, які фінансуються з державного або місцевого бюджетів, то й позовна заяву про відшкодування завданої шкоди може бути пред’явлена не тільки замовником конкурсних торгів, а й прокуратурою та іншими органами, що до компетенції яких належить контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.

На практиці досить часто трапляються випадки, коли за порушення комітетом вимог чинного законодавства притягують до адміністративної відповідальності членів та секретарів комітетів. Проте, дана практика контролюючих органів суперечить як положенням чинного законодавства так і позиції судів загальної юрисдикції, так як суб’єктом правопорушення, передбаченого ст. 164-14 КУпАП може бути лише посадова особа, посадовими особами, у відповідності до п. 2 ст. 2 Закону України «Про державну службу», вважаються керівники та заступники керівників державних органів і їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Отже, у разі складання контролюючими органами протоколів про адміністративне правопорушення на членів та секретарів комітетів з конкурсних торгів автор радить таким членам та секретарям комітетів звертатись за юридичною допомогою, задля захисту їх порушених прав та уникнення від обов’язку по сплаті штрафу.

 


Открытие компании, фирмы


Внести изменения в компанию


Внести изменения в устав


Противопожарная лицензия ᐈ


Декларация пож.безопасности


⇓ Наши работы ⇓⇓ Публикации и Новости ⇓

Отримання ліцензії на торгівлю пальним (з місцем торгівлі)
[2022-06-17]

Ліцензія на право торгівлі пальним видається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, а саме Головним управлінням Державної Податкової Служби (ДПС), за

Подробнее...

РЕЄСТРАЦІЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ, ПП.
[2022-06-09]

ВАМ потрібно зареєструвати зміни до установчих документів або відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі Вам допоможуть фахівці нашої компанії

Подробнее...

Паспорт об’єкту для будівництва
[2022-06-09]

Для початку нового будівництва необхідно отримати паспорт об’єкту в якому буде зазначена вичерпна інформація по самій будові. Информація яка зазначається

Подробнее...

Все публикации и новости »

⇓ Видео лента компании ⇓Все видеозаписи компании »


Актуальные правовые известия


⇓ Другие услуги ⇓


Проверить застройщика >>


Оптимизация налога, законно !


Антикоррупционная программа


Top