Заказать звонок
(044) 227-79-72
Киев, ул. Верхний Вал 62
(096) 628-20-25
10%

ДОНАТИМО
на ЗСУ
Главная » Новини » Зміни до постанов КМ України № 725 та № 1107

Зміни до постанов КМ України № 725 та № 1107

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 725 і від 26 жовтня 2011 № 1107
1. Пункт 49 переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 725, викласти в такій редакції :
«49. Виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, та / або експлуатація (застосування ) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3 до Порядку дозвіл «.
2. У Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1107:
1) у пункті 1 слова «видачі дублікатів,» виключити, слово «його» замінити словом «її»;
2) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
«Експертні організації – експертно-технічні центри, які належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці і мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності в сфері охорони праці відповідно до законодавством; «;
3) абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
«Виробникові або постачальнику машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – виробник або постачальник) – на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначені в додатку 3, якщо інша форма оцінки відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами. «;
4) у пункті 7:
в абзаці другому слово і цифри «пунктах 1, 3-5» замінити словом і цифрою «пункті 1»;
абзац четвертий після слів «територіальним органом» доповнити словом «Держпраці»;
5) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Для отримання дозволу, видає:
1) територіальний орган Держпраці, роботодавець, виробник або постачальник подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, в тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів і органів місцевого самоврядування, адміністратору заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:
на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання при виконанні заявлених робіт;
на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання при експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
2) Держпраці, роботодавець подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, в тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів і органів місцевого самоврядування, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання при виконаний і заявлених робіт.
Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом. «;
6) пункт 12 виключити;
7) пункт 13 після слова «здійснюється» доповнити словами «органом, який його видав,»;
8) у пункті 20:
слово «його» замінити словом «її», слово «їм» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Держпраці і її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку.»;
9) пункт 21 викласти в такій редакції:
«21. Виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, вказане в додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Декларація за формою згідно з додатком 8 подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
в паперовій формі особисто або поштовим відправленням – адміністратору;
в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, оформлена відповідно до вимог законів у сфері електронних документів, – дозвільному органу за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, за місцем здійснення діяльності або місцезнаходженням об’єкта не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в Відповідність до Закону Україн і «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.»;
10) додатки 1-8 до Порядку викласти в такій редакції:

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки:
1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки .
3. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухонебезпечних і шкідливих речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р .., № 29, ст. 1357).
4. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.
5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів і т.д.), систем газопостачання природним і зрідженим газом.
9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.
10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.
11. Заповнення, слив та ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, скрапленим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
12. Підземні та відкриті гірничі роботи.
13. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підйомників і будівельних підйомників.
14. Відомості, монтаж і демонтаж будівель, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
15. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
16. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
17. газопламенной роботи.
18. Роботи по збагачення корисних копалин.

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
1. Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією або знешкодженням вибухонебезпечних і шкідливих речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р .., № 29, ст. 1357).
2. Технологічне обладнання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового і міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
3. Технологічне обладнання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
4. Горношахтное і гірничорятувальне обладнання та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування і збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудної, металургійної та коксохімічної галузях промисловості.
5. Обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.
6. Технологічне обладнання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно-паперового, хлор і аміаковікорістовуючіх виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.
7. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечному середовищі.
8. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне обладнання електричних станцій і мереж; технологічне електрообладнання).
9. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
10. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском більше 0,05 МПа і температурою нагріву вище 110 ° С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, є ємностями для газового моторного палива.
11. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники і колиски для підіймання працівників.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці:
1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.
2. Виготовлення та випробування вантажозахватних пристроїв (стропів, траверс, грейферів, захватів).
3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, виконуваних на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.
6. Роботи, які виконуються на висоті більше 1,3 метра.
7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
10. Водолазні роботи.
11. Маркшейдерські роботи
12. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.
13. Валка і розпилювання блоків природного каменю.
14. Роботи верхолазні та скелелазні.
15. Роботи по зберіганню та переробці зерна.
16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та / або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, скрапленим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
19. Зварювальні роботи.

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:
1. Машини, механізми, устаткування для буріння і капітального ремонту свердловин на суші і в акваторії моря.
2. Технологічне обладнання по переробці природного каменю.
3. Ковальсько-пресове обладнання.
4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні і мобільні).
5. Технологічні транспортні

 


Открытие компании, фирмы


Внести изменения в компанию


Внести изменения в устав


Противопожарная лицензия ᐈ


Декларация пож.безопасности


⇓ Наши работы ⇓⇓ Публикации и Новости ⇓

Отримання ліцензії на торгівлю пальним (з місцем торгівлі)
[2022-06-17]

Ліцензія на право торгівлі пальним видається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, а саме Головним управлінням Державної Податкової Служби (ДПС), за

Подробнее...

РЕЄСТРАЦІЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ, ПП.
[2022-06-09]

ВАМ потрібно зареєструвати зміни до установчих документів або відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі Вам допоможуть фахівці нашої компанії

Подробнее...

Паспорт об’єкту для будівництва
[2022-06-09]

Для початку нового будівництва необхідно отримати паспорт об’єкту в якому буде зазначена вичерпна інформація по самій будові. Информація яка зазначається

Подробнее...

Все публикации и новости »

⇓ Видео лента компании ⇓Все видеозаписи компании »


Актуальные правовые известия


⇓ Другие услуги ⇓


Проверить застройщика >>


Оптимизация налога, законно !


Антикоррупционная программа


Top